Welcome to Sukantara Cascade Resort and Spa

Bookmark and Share Follow us on Twitter Join us on Facebook Follow us on Instagram

Her Highness Princess Dara Rasmi

对不起,此内容只适用于美式英文。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

dara02A.Maerim, Chiang Mai – The celebration of Her Highness Princess Dara Rasmi Day will be on 8– 9 December 2013 at Dara Pirom Palace, currently as Princess Dara Rasmi Museum in Mae Rim District.

Darapirom Palace Maerim Chiang Mai Maerim ตำหนักดาราภิรมย์ แม่ริม เชียงใหม่

Sculpture of Princess Dararassami รูปปั้นเจ้าดารารัศมี

The day is to remember and honour the 80th anniversary of Princess Dara Rasmi’s death. There will be a traditional worship ceremony, as well as a parade of around 800 people dressed in traditional Lanna costumes. There will also be Lanna dance and music shows, a local Northern Thai traditional food market, and more. In the museum, you can see how Princess Dara Rasmi would have lived, with rooms designed and decorated as they would have been in the early part of the 20th century. There are also exhibits of some of her personal items, gifts given to her by Thais and foreign dignatories, photographs, musical instruments and some stunningly Nothern Thai Lanna gorgeous clothes. Princess Dara Rasmi was known for her work promoting Chiang Mai’s agriculture, so there are also interesting displays of traditional Thai farm equipment.

Princess Dara Rasmi (August 26, 1873 – December 9, 1933), was the daughter of King Inthawichayanon and Queen Thipkraisorn Rajadeviof Chang Mai. She was a descendant of the Jedton Dynasty. She was one of the princess consorts of Chulalongkorn, King Rama V of Siamand gave birth to one daughter by King Chulalongkorn, who was Princess Vimolnaka Nabisi.

k5She was a most important person, who acted as the link between the northern and Thai royalties. Phra Raja Jaya Dara Rasmi was both an elder half -sister of the Chief Prince of Chiang Mai and a wife of the former Siamese King. One year before the end of King Chulalongkhorn’s reign, in 1909, Princess Dara Rasmi visited her homeland after an absence of 21 years. The honour which the King granted her during this trip enormously enhanced her capacity as a uniting force for the northern Princes, particularly those in Chiang Mai, Lamphun and Lampang. In early 1915 she was allowed to return to live permanently in Chiang Mai where she continued to play an active social and cultural role.

During her stay in Bangkok she demonstrated great interest in Western social and cultural influences, which had become highly fashionable in the court of King Chulalongkorn. She sent a Prince and a Princess from Chiang Mai to school in Europe while she encouraged those who stayed in Bangkok to devote their time to the serious study of the Siamese language. After her permanent return to the North she became the most active official patron of the Chiang Mai Royal Pages’ College and continued to render support to several other schools. In the reign of King Vajiravudh, the Princess was still treated with great respect by the King and she maintained close relationships with some members of the royal family in Bangkok. Her presence in the North created a better social and cultural bond between the traditional political elite. Moreover she acted as a stimulant to the local elite to adjust themselves to the changing world. Plays and dances invented and performed in her Palace ingeniously reflected a blend between the northern and central Thai traditions and symbolized the trend of change at that time.

dara01Late 1999 her home in Mae Rim district of Chiang Mai was renovated and opened as a museum own by Chulalongkorn University.

Only 15 minute away from Sukantara Cascade Resort &Spa

Entrance fees : Adult THB 20, Child THB 10

Museum open: 9:00am-17:00pm, Tue. – Sun.

Museum T: (053) 299175

งานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯภาคเหนือสถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ และประชาชนชาวเชียงใหม่จัดงาน วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2556 ณ พิพิธภัณฑ์พรตำหนักดาราภิรมณ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-9ธันวาคม 56 โดยในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 56 ในเวลา 17.30 น. จะมีพิธีเปิดนิทรรศการ “80 ปี แห่งวาระการสิ้นพระชนม์ ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี” ณ อาคารรัศมีทัศนา การแสดงนาฎศิลป์ และงานเลี้ยงรับรองแบบกาดมั่วกาดเมือง

และในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 56 ตั้งแต่เวลา 6.30 น.เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จะมีกิจกรรมสำคัญ คือ พิธีบวงสรวงถวายสักการะพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี รวมทั้งงานสืบสานประเพณีของดีแม่ริม ซึ่งประกอบไปด้วยขบวนถวายสักการะอันยิ่งใหญ่ ทั้งขบวนช้าง ขบวนเครื่องสักการะ ขบวนช่างฟ้อน ขบวนผู้แต่งกายแบบล้านนากว่า 800คน รวมถึงการแสดงดนตรีพื้นเมืองและการแสดงนาฎศิลป์ ละคร การประกวดฟ้อนเล็บ การประกวดตีกลองสะบัดชัย การละเล่นพื้นบ้านล้านนา โดยกลุ่มศิลปิน ชมรม สถาบันการศึกษา และชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการสาธิตการจัดเครื่องสักการะ การสาธิตการทำตุงทำโคม การจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอดคัดสรรของท้องถิ่นและสินค้าพื้นเมืองรวมทั้งกาดหมั้วแบบเมืองแท้ๆ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีถวายสักการะและชมพิธีสืบสานวัมนธรรมล้านนาเพื่อรำลึกถึงพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เป็นพระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ทรงเป็นพระราชชายาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดปรานมากพระองค์หนึ่ง เพราะนอกจากจะทรงมีพระอัธยาศัยที่งดงามแล้ว ยังเป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระบรมราชวงศ์จักรีกับดินแดนล้านนา ซึ่งทำให้สถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอันเป็นประโยชน์แก่ราชอาณาจักรสยาม หลังจากทรงมีพระประสูติกาลพระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสีแล้ว ทรงได้รับพระเกียรติยศสูงขึ้นตามโบราณราชประเพณีจากฐานะเจ้าจอมเป็นเจ้าจอมมารดา และ “พระราชชายา” อันเป็นตำแหน่งพระมเหสีเทวีพระองค์หนึ่ง และเป็นตำแหน่งใหม่ที่เพิ่งจะมีการสถาปนาขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยนั้นตามลำดับ

ซึ่งภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้ทรงย้ายกลับมาประทับที่นครเชียงใหม่จึงทรงสร้างพระตำหนักดาราภิรมย์ขึ้น และทรงใช้พระตำหนักหลังนี้ปฎิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อชาวเหนือนานับประการ ในปี 2542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้บูรณะพระตำหนักและจัดทำเป็นพิพิธภัณธ์ให้คนทั่วไปได้เข้าชม

อยู่ห่างจากสุกันทรา แคสเคด รีสอร์ท ประมาณ 15นาที

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่20 บาท เด็ก 10 บาท

เวลาเข้าชม : 9:00-17:00 วันอังคาร – อาทิตย์

โทร.: (053) 299175

Reference:

City Life Magazine, Chiang Mai

http://www.chiangmainews.com

http://darabhirom.hypermart.net