top of page
SPA

สปาชนะเลิศระดับเหรียญทอง

ชิดาสปาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ลูกค้าที่ลูค้าที่เข้ามาใช้บริการชื่นชม เป็นอันมาก ด้วยบรรยากาศที่เป็นที่หนึ่ง บรรยากาศร่มรื่นสายน้ำตกพาดผ่านด้านหน้า ส่วนนี้ถูกดีไซน์ให้แสดงถึงความเป็นล้านา ห้องสปาอยู่ภายในศาลาที่มีลักษณะคล้ายเทวาลัยโบราณสมัยอาณาจักรล้านนา ประตูและเสาไม้สักขนาดใหญ่ถูกตกแต่งด้วยลวดลายทองโบราณ  คุณจะสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลาย สบาย สงบ และเป็นสุข ซึ่งเป็นกลิ่นอายเฉพาะของสปาได้ตั้งแต่เยื้องย่างผ่านประตูไม้โบราณยุคกอนโดร่าเมืองเปชวาเข้ามาแล้ว 

เกี่ยวกับชิดาสปา

Once guests pass through the doors into the healing sanctuary, a range of treatments await with herbal formulas specifically created to rejuvenate the skin and restore vitality.

 

In recognition of the high standards provided to guests, Chiida Spa was awarded a prestigious gold award from the Tourism Authority of Thailand. Delighting even the most well-heeled and experienced spa-goers, Sukantara’s Chiida Spa remains committed to provide a holistic wellness experience that is yet to be duplicated elsewhere.

โปรแกรมการทำสปาและการนวดมาซสาจ

ชิดา ซิกเนอเจอร์ มาซสาจ

นวดสปา

CHIIDA LANNA HARMONY MASSAGE (Four Hands Massage)
 

2 therapists using various techniques of massage treatments combined Swedish massage, Hawaiian Massage and Sports/Deep Tissue Massage and ‘TOKSEN’ to create your own unique experience. The routine is for the most part done in synchronization and the experience can be modified to suit each individual client.

CHIIDA INDIAN – LANNA MASSAGE
 

A signature massage uses a combination of gentle stretches, acupressure of THAI Lanna ‘TOKSEN’ and Indian massage techniques with INDIAN herbal of elements aromatherapy oils to stimulate the flow of blood, oxygen and ‘qi’ (energy) around your body, and bring deep relaxation and wellness. An ancient technique, CHIIDA massage uses a variety of techniques including skin rolling, kneading and stroking, acupressure and reflexology; essential oils will relax and soothe.

CHIIDA TIBETAN – LANNA HOT STONE MASSAGE
 

A Massage is based on Tibetan healing rituals and involves and Thai ancient massage technique, a creative invention that combines Thai Aromatic massage and inhalation with the penetrating heat of hot stone pouches, using a combination of hot stones heated in oils and herbs to ground the body and restore vitality, and cool compress to balance the stress.

CHIIDA ROYAL THAI CEREMONY
 

The THAI ceremony demonstrates the ancient Thai tradition, which welcome you by the foot and leg ritual commences is symbolic of paying special homage to special guests. The program continues with a Jasmine rice body scrub that not only helps circulation, but also makes skin feel soft smooth and revitalize. This is followed by a Thai floral bath with ‘Nam ob’, or scented floral water and fresh jasmine flowers. The ceremony finals with the graceful and tranquilizing Royal Thai and facial acupressure massage.

 

Welcome foot ritual and Leg Massage – Jasmine rice scrub – stream with jasmine body masque – Thai floral jasmine bath – Royal Thai Massage – Facial acupressure

CHIIDA LANNA CEREMONY
 

AThe unique feature of this Lanna ceremony is its invigorating ‘Toksen’ massage, where the body is tapped rhythmically with a special stick made from the bark of the tamarind tree, followed by a warm compress and oil massage. A fragrant steam bath with organic pure honey and body scrub enriched with northern Thai herbs prepare the body for the soothing effects of this treatment.

 

Welcome foot ritual – Herbal steam bath with wild honey – Tamarind body glow – Warm herbal compress – Toksen –Warm herbal oil massage – Relaxing head Massage.

CHIIDA INDIAN CEREMONY
 

‘Shringaar’ or beautification has played a significant role in India throughout the ages. Great emphasis is placed on inner beauty, which radiates outwards. Herbs are selected to aid circulation, vigour and promote relaxation. The ‘Ubtan’ scrub and wrap will leave your skin and feeling soft,radiant and impregnated with the scent of flowers. This is followed by ‘shirobhyanga’ and ‘abhyanga’ or Indian head and body massages using warm herbal oils that elicit a deeply relaxation response in mind and body.

 

Welcome foot ritual – Ubtan scrub – Abhyanga – Shirobhyanga – Ubtan wrap – Herbal Steam

signature

สปาสำหรับบุรุษ

เป็นโปรแกรมและการใช้สปาบำบัดที่ถูกคิดขึ้นมาสำหรับบุรษธดยเฉพาะโดยใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพ มีการคำนึงถึงสรีระ ผิวสัมผัสและการช้กำลังกล้ามเนื้อของบุรุษเป็นหลัก ให้ลดความเหนื่อยล้า เกิดการผ่อนคลาย ทำให้กระแสเลือดหมุนเวียนได้สะดวก ส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม

Men Spa

SILKY FACIAL FOR MEN

Special treatment is developed to purify and promote anti-aging radiant skin, the deluxe offers cleansing, toning, exfoliation and revitalizing mask of chlorophyll series. The select ingredients of lavender and tea tree help in combating oiliness as well as shaving irritation, creating well balanced complexion. Hot towel compress, scalp and foot massage are includes as part of the treatment.

PRAKOB, THAI MUSCLE RELIEVE HERBAL COMPRESS

The herbal enriched traditional Poultice, when applied on the body with hot oil, will enhance the blood circulation, relieve / reduce the pain or tiredness of the muscles and the body. Works deep into your back, shoulder and tensed muscles and leave you in a sense of comfort. A few continuous sessions are recommended if the problem is acute.

REBALANCE AND STRESS RELIEVER

The program is created for BUSINESS man, who spends long time on the computer screen. This comprises of a stimulating and sensual Thai traditional massage of head, back and shoulder. Then, the package is completed with hand and Foot reflexology to release tension and increase vitality.

HEALTHY ENERGIZING AND REVIVE

Energize a full body with Vichy Shower plus essence exfoliates that combine’s physical manipulation with natural organic treatment to revive the body and soul. Deep tissues with sport massage focus on stiff, tense and tired muscles. Involve special techniques to warm, manipulate and ease the body to add positive energy and rebalance the nervous system. A scalp massage helps to relax and mind.

PERFECT MEN SPA EXPERIENCE

A rejuvenating and enlivening treatment that combines body and facial treatment and setting up for healthy men. Natural organic green tea oil and seaweed are used for body exfoliation followed by natural chlorophyll gel facial masque to add oxygen and enhance circulation to skin. The traditional Thai-Aromatic massage with carefully applied pressures rebalances the nervous system. Additionally, special stimulation techniques are applied to tense and tired muscles to rebalance the nervous system.

CHIIDA LANNA CEREMONY

The unique feature of this Lanna ceremony is its invigorating ‘Toksen’ massage, where the body is tapped rhythmically with a special stick made from the bark of the tamarind tree, followed by a warm compress and oil massage. A fragrant steam bath with organic pure honey and body scrub enriched with northern Thai herbs prepare the body for the soothing effects of this treatment.  

 

Welcome foot ritual – Herbal steam bath with wild honey – Tamarind body glow – Warm herbal compress – Toksen –Warm herbal oil massage – Relaxing head Massage.

men

การฟื้นฟูสุขภาพ

Wellness Retreat

ROMANTIC HONEYMOON PROGRAM (FOR COUPLE)

The sweet honeymoon program demonstrates a passion for the couple care are elements which make your ceremonies moment of romance, private, unique and special with our ancient beauty secret.

 • Foot Bath & Massage

 • Steam or choice of Thai spice bath

 • Sesame and Pure Honey Scrub

 • Thai Aromatic Oil Massage

 • Aromatic Rejuvenate Treatment

 • Thai traditional Lanna Dinner “Kantoke” or choices of 1 night stay in town (Best Western Resort & Spa)

WELLFIT THE TOUCH OF ASIAN WAY

The sweet honeymoon program demonstrates a passion for the couple care are elements which make your ceremonies moment of romance, private, unique and special with our ancient beauty secret.  

 

 • Thai Yoga Program, then refreshment with Thai herbal drinks service.

 • CHIIDA Exotic Foot Care

 • Thai spice bath and herbal salt bath soak compress

 • Thai Aromatic Massage

 • Spa cuisine meal

 • Thai Herbal Facial Treatment

 • Abhyanga Indian head Massage

 • Thai Herbal snack meal and Thai Herbal Refreshment service

ULTIMATE PERFECT DETOXIFY

 • Thai Yoga Program, then detoxify drink service

 • Detoxify body scrub and detox warm oil wrap

 • Spa cuisine meal

 • Detoxify Massage

 • Detoxify Facial Treatment

 • Detoxify Foot Treatment and Thai Herbal ball Heat Compress

 • Thai Herbal snack meal and serve detoxify drink to purify the body and soul

wellness

การนวดแผนโบราณ

Traditional Massage Therapies

ROYAL THAI MASSAGE

The Massage has been used for centuries in Royal Thai Palaces. It is based on the principles of acupressure and involves working on energy lines that run throughout the body. This helps release existing energy blockages allowing its free flow.

NUAD-THAI, TRADITIONAL THAI MASSAGE

Traditional Thai massage is the manual medicine branch of 2500 years of traditional Thai medicine. It combines elements of yoga, shiatsu and acupressure, working with the energy pathways of the body and the therapy points thought to be located along these lines. It consists of an overall manipulation of your body using body positions and stretching. Feel invigorated without the use of oils or creams.

PRAKOB, THAI MUSCLE RELIEVE HERBAL COMPRESS

The herbal enriched traditional Poultice, when applied on the body with hot oil, will enhance the blood circulation, relieve / reduce the pain or tiredness of the muscles and the body. Works deep into your back, shoulder and tensed muscles and leave you in a sense of comfort. A few continuous sessions are recommended if the problem is acute.

TOKSEN, ORIGIN LANNA MASSAGE

LANNA massage is an ancient northern Thai practice that involves the use of a special wooden stick, made from the bark of the tamarind tree, to relax muscles in a rhythmically tapping motion, ‘TOKSEN’. This is followed by a deeply relaxing herbal oil massage, using specially prepared warm compresses called ‘Luk Prakob’.

SUKHON, THAI AROMATIC OIL MASSAGE

Aromatherapy has been practiced in one form or another since the beginning of civilization. It is the art of using oils extracted from aromatic flowers, herbs, spices, woods and fibers to enhance health and beauty. With a special selection of four specially blended oils, using the combination of ancient Thai and Specific Asian massage techniques.

NAKKEELA, AWAKENING BODY & SOUL MASSAGE (SPORT)

Aloha! Hawaiians believe muscle tension and negative thinking can block energy flow, and they use massage to improve it. The massage is a beloved Hawaiian tradition that uses full body techniques, applied with rhythmic grace using thumbs, palms and elbows and works the muscles with continuous, flowing strokes – encouraging the recipient to eases and loosens muscles to reduce tension, leaving the entire body feeling totally relaxed and refreshed.

traditional

สปาเพื่อความสวยงามของสุขภาพผิว

Beauty Treatment

OXYGEN SILKY FACIAL TREATMENT

This prescriptive treatment addresses various skin conditions. Restore nature radiance to the face and ease the tension in the neck and shoulders with this combination of chlorophyll products and soothing facial massage. This treatment is ideal for someone who wants great results in the busiest schedule.

SKIN CALM FACIAL TREATMENT

Experience a taste of the world of Jurlique with this introductory facial, an instant pick-me-up for dull, lifeless skin. Gentle massage Techniques combined with calming actives and a gentle soothing mist, infused with the living energy of chamomile and marshmallow to calm, Tone and soothe.

THAI LANNA DETOXIFY FACIAL TREATMENT

We start your treatment with a deep cleansing, followed by a smoothing exfoliation and facial massage. In addition, aching neck muscles will be massaged, worry lines erased and headaches soothed. Discover Thai Lanna Secret beauty traditions with this traditional Thai facial. A blend of nourishing plant extracts such as turmeric, Tanaka, yogurt and natural honey is combined using ancient Thai recipes to nourish and hydrate the skin.

DEEP CLEANSING ANTI AGING TREATMENT

Facial products suitable for the skin type are used in this treatment to remove impurities which block the pores and cause skin irritations and blemishes. The special massage movements to deep cleanse, by stimulating blood flow and loosening surface blockages while reducing relaxation. The mask provides nourishment to balance the skin.

beauty

การบำบัดเพื่อฟื้นฟู

Rejuvenate Therapies

BODY SCRUBS

A body scrub will exfoliate your skin, sloughing off dead skin cells and rubbing away hard and flaky skin, leaving it feeling soft and smooth. Body Scrub can moisturize and soothe your skin as it is scrubbed.  

 

 1. ASIAN BEAUTY WAY
  Touch Thai traditional treatment from ancient Thai herbals which made from tamarind, ginger, lemongrass, kaffir lime and others useful ingredient. This is an effective facial, ideal for those suffering from tired, lackluster skin or concerned about the effects of ageing. The treatment works deep within the skin’s layers to restore elasticity, boosting the skin’s own natural ability to generate collagen through active ingredients.

   

 2. DETOXIFY SKIN THERAPY
  Cleanse, detoxify and revitalize your body with this versatile treatment which stimulates the body’s own natural cleansing process as it eliminates toxins from the skin and re-balances vital body energy.

   

 3. EXOTIC COCONUT SKIN SMOOTHING SCRUB  Reveal softer, glowing skin with gently-exfoliating coconut husks and ground coconut shells in a creamy, moisturizing scrub.
   

 4. ORIENTAL JASMINE TREATMENT  Jasmine scrub will also increase blood circulation, stimulate the elimination of toxin, and promote skin’s freshness and softness. A soft scent will revitalize the senses.

SKIN CALM FACIAL TREATMENT

Wraps are spa treatments designed to hydrate, firm the skin, relax and soothe the muscles. Body wrap is a nourishing cocoon to warm, cleanse and moisturize.  

 

 1. HONEY & GOLD DELUXE EXPERIENCE
  A generous lathering of rich runny honey is applied to improved circulation, promote softer, healthier looking skin and encourage new cell growth. A soft and sweet treatment.

   

 2. MARINE BODY CALMING
  A healing, anti-inflammatory body envelopment where skin brushing and combined with warmed marine mud. The soothing of skin and the release of tension. This treatment deep scalp massage and a nurturing veil of moisturizing balm.

   

 3. SLIMMING MASK TREATMENT
  Enriched in essential oils, plant and seaweed extracts, this contouring body enhance the body’s natural ability to break down unwanted fatty deposits beneficial in conjunction with a slimming regime.

   

 4. DETOXIFYING BODY MASK
  Allow your body to be cleansed and revitalized with this versatile treatment detoxifies and deep cleanse. This soothing treatment will help stimulate the cleansing process at it eliminates toxins from the skin and re-balances vitamin.

rejuvenate

Services Q & A

 • Q: Can you tell us more about the unique features of Sukantara Cascade Resort & Spa?
  A: Certainly! Sukantara Cascade Resort & Spa is a family-owned boutique resort that prides itself on being a hidden gem. Nestled in the Maerim tourist area near Chiang Mai, the resort boasts a stunning cascading waterfall at its entrance, creating a serene and natural ambiance. Alongside this picturesque waterfall, we offer a restaurant and a shared pool for the pleasure of our guests. Guests are even welcome to take a refreshing dip in the waterfall upon arrival.
 • Q: What is the design concept behind the resort?
  A: The resort follows a modern-Lanna style, showcasing the classic heritage of Chiang Mai. Importantly, the resort was designed with minimal impact on the natural landscape, preserving as many trees as possible. Additionally, the owner's antique collectables are used for decoration, adding a unique touch to the guest experience.
 • Q: Can you tell us about the spa services at Chiida Spa @Sukantara Cascade Resort & Spa?
  A: Chiida Spa offers a blissful sanctuary with highly skilled therapists. They provide traditional healing techniques and modern practices to rejuvenate the mind, body, and soul, ensuring a truly relaxing experience for our guests. Won gold medal award from Tourism Authority of Thailand. Please reserving in advance. contact: jirapan12@yahoo.com , +66-81-9288511
 • Q: What dining options are available at the resort?
  A: Our restaurant offers a diverse and mouthwatering selection of international dishes, encompassing Asian delicacies, Western favorites, and a dedicated vegetarian menu, featuring more than 100 delectable options. Our highlight is the Northern Thai "Kantoke dinner" near the waterfalls, offering a delightful experience occasionally accompanied by the graceful sight of peacocks. We use locally sourced ingredients to showcase the rich heritage of authentic Northern-Thai cuisine presenting on the global level. The restaurant hours are from 11:30 AM to 8:00 PM.
 • Q: What makes the resort's staff special?
  A: Despite being a small team comprised of local Buddhist Thais and Christian Karen hill tribe villagers, our staff serves our guests with genuine dedication and the charm of Northern-Thai hospitality. It's this personal touch that truly sets us apart.
 • Q: How far is Sukantara Cascade Resort & Spa from Chiang Mai International Airport and the city center?
  A: The resort is conveniently located in the Maerim tourist area, just a short 35-minute drive from both Chiang Mai International Airport and Chiang Mai city center.
 • Q: Can you share any notable guests or stories from the resort's history?
  A: Over the years, Sukantara has had the pleasure of hosting a diverse range of guests, from senior executives and business entrepreneurs to sultans and even Hollywood royalty like Angelina Jolie. Each guest has added their own unique chapter to the resort's storied history since 2004. The most romantic story might be the tale of a foreign diplomat who came here and fell in love with a local Chiang Mai woman at this resort.
 • Q: Are there mosquitos in the resort?
  A: Yes, some period of time but less than you may thought. Sukantara resort is in the valley upon the mountain, rarely find mosquitoes in summer and cool season. There may be more mosquitoes in rainy season. However, grom our experience, most of mosquitoes seems to avoid the sound of water hitting rocks and cool fresh breeze. By the way, mosquito repellent sprays or coils are available to serve you upon request. It's advisable to steer clear of scented products in general because items like perfumes, lotions, or soaps with strong scents could potentially attract mosquitoes, especially during dusk and dawn. During these times, mosquitoes are at their peak activity and are most eager for a meal.
 • Q: Is there a separate pool for children?
  A: Yes, we have a separate children's pool which is adjacently connected to the main pool area.
 • Q: Considering the cascading terrain at Sukantara Cascade Resort & Spa, any advice?
  A: We have recommendation as follow.. *Footwear: It's advisable to bring comfortable and sturdy shoes suitable for uneven terrain. *Mobility Devices and Health Conditions: If you have mobility challenges or health conditions, please bring any necessary equipment or mobility devices like walking aids or wheelchairs. Extra assistant who accompany with you could take care of you. This is essential for your own comfort and safety during your stay. *Safety: While the cascading waterfall is a beautiful feature, be mindful of your safety, especially if you choose to dip in the water. *Respect for Nature: The resort prioritizes minimal impact on the natural environment. Please help preserve the beauty of the area by respecting the flora and fauna. It's important to note that some animals within the resort roam freely, so we appreciate your cooperation in refraining from feeding them or introducing animals from outside. This measure is in place for the safety and well-being of both our resident and visiting animals, as interactions between them can potentially pose risks.
bottom of page